Kurum İçi İletişim

Kurum içi iletişim, 1940’lı yıllarda “çalışanları eğlendirme”, 50’lerde “çalışanları bilgilendirme”, 60’larda “çalışanları ikna etme”, 70 ve 80’lerde “açık iletişim” tanımıyla karşımıza çıktı. 1990 ve 2000’lerin başında ise çalışanlarla kurulan iletişimin güven ve memnuniyet yaratması üzerinde duruldu. 2005 sonrasında şirketler internetin iç iletişim alanında yarattığı olanaklarla çalışanların bilgilenecekleri, eğlenecekleri, güven ve memnuniyet duyacakları ve katılım sağlayabilecekleri […]